Chargement...

PICC

Het doel van het PICC-bestand (Computer Continuous Mapping Project) is om digitale kaarten van het Waalse Gewest te produceren op een schaal van 1 / 1.000. Deze plannen worden ter beschikking gesteld van nutsbedrijven, particuliere bedrijven en anderen.

Deze digitale topografische referentie bevat in het bijzonder de X-, Y-, Z-coördinaten van alle identificeerbare elementen van het Waalse landschap:

 • Gebouwen en kunstwerken
 • Apparatuur (panelen, palen, enz.)
 • Wegen (assen, randen, voetpaden, enz.)
 • Spoorbaan
 • Waterwegen
 • Landgebruik (geïsoleerde bomen, sportvelden, etc.)
 • Reliëfelementen (heuvels, enz.)
 • Het PICC-dossier bestrijkt sinds december 2014 heel Wallonië.
  Het is beschikbaar via het Geoportaal van het Waalse Gewest: geoportail.wallonie.be/walonmap

  Het Morimont-kantoor in Gembloux is in staat om updates te verstrekken aan de PICC dankzij het gebruik van de Waltopo-codificatie.

  Afstemmingsplan

  Morimont - Gembloux Corridor

  De landmeters van het kantoor van Morimont ondersteunen u tijdens het hele proces, van meting tot onteigening:

 • Meting van de bestaande situatie door een deskundige landmeter van Morimont tot Gembloux.
 • Melding van bewoners, verzoek om rapport, meetplannen, etc.
 • Onderzoeksplannen (onteigeningsplannen, aanpassingsplannen, enz.) van de betrokken autoriteiten.
 • Verwerking van alle gegevens door de Surveyor-Experts van het Morimont-kantoor dat in heel België actief is om een ​​plan te verkrijgen van de grens van het publieke domein.
 • Opstellen van het voorontwerp van het afstemmingsplan in nauw overleg met de opdrachtgever en de overheid.
 • Opstellen van uitlijningsplannen en onteigeningsplannen
 • Enquêtes van profiel

  Profielonderzoeken bestaan ​​uit het meten van een of meer transversale en / of longitudinale profielen om de reliëfs en niveaus van de infrastructuur beter te visualiseren.
  Het kantoor van Morimont in Gembloux voert profielonderzoeken uit van:

 • Routes
 • Stream
 • Spoorbaan
 • Morimont - Gembloux Corridor

  De metingen worden vervolgens op kantoor omgezet in plannen, met een duidelijk overzicht van alle gemeten bezuinigingen.
  Deze plannen worden door autoriteiten en adviesbureaus gebruikt als basis voor het maken van ontwerpen en planningsbeheer.

  Meting van waterlopen

  Aarzel niet om voor de volgende taken een beroep te doen op het Morimont landmeterskantoor in Gembloux:

 • Topografische meting en plotten van longitudinale en transversale profielen van rivieren
 • Meting van de niveaupunten van aangrenzende gronden en het creëren van een niveaumodel om de overstromingsgebieden te visualiseren.
 • Aanmaken van stationsbestanden en -structuren (kluizen, verbindingen, dammen, enz.)
 • Inventarisatie van objecten langs waterlopen
 • PLANNEN ALS BASIS VOOR ONTWERP EN BEHEER

 • Kubus in baggerwerkzaamheden.
 • Onderhandelen

  Het Morimont Geometers-kantoor kan ook een land op maat voor u vinden, inclusief:

 • Zoek naar kavels die voldoen aan de eisen van de klant
 • Verzameling van stedenbouwkundige informatie
 • Landmeting
 • Onderhandelen over prijzen en voorwaarden

 • Versimpel je leven bel het landmeterbureau van Morimont.

  Wil meer weten op onze diensten?