Chargement...

Over

Hoe werkt LiDAR?

LiDAR (Light detection and range) is een meetinstrument op afstand dat gebruik maakt van licht. Dit apparaat is daarom gebaseerd op het principe van telemetrie via laser-telemetrie. Lasers worden over 360 ° in verschillende richtingen gestuurd. Elke lichtstraal weerkaatst door een of meer objecten en keert vervolgens terug naar de ontvanger. Door de tijd te berekenen die is verstreken tussen het uitzenden van de puls en de ontvangst ervan en door de lichtsnelheid te kennen, kan het LiDAR-systeem de afstand tussen de bron en het doel meten.


Het bestaat uit 5 elementen:

Ten eerste zendt en ontvangt de sensor de laserpulsen. Het zendt lichtstralen in alle richtingen en kan zo de omgeving 360 ° bestrijken. LiDAR bevat ook een GPS-positioneringssysteem dat GNSS-gegevens verzamelt. Met dit toestel bepaal je de positie van de sensor in de ruimte in x, y en z tot op enkele centimeters nauwkeurig. De traagheidseenheid of IMU meet de precieze oriëntatie van de drone voor elk onderzocht punt. Het registreert alle bewegingen van de drone en kan daarom de verkregen gegevens corrigeren voor meer nauwkeurigheid.

Productie van topografische producten:

 • DTM (digitaal terreinmodel)
 • DEM (Digital Elevation Model)
 • DSM (Digital Surface Model)
 • DCM (Digital Canopy Model)
 • DH (digitale hoogtemodellen)
 • Lidar is bijzonder effectief op grote oppervlakken of op moeilijk bereikbare plaatsen met andere technologieën, vooral in de aanwezigheid van dichte vegetatie.
  Lumbering

  DOEL Of het nu gaat om een ​​commerciële activiteit of om een ​​staatsbedrijf, voor bosbeheer zijn gegevens over bossen nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Hoewel fotogrammetrie nuttig kan zijn voor het identificeren van bomen, is het niet nauwkeurig voor informatie binnen het bladerdak en kan het geen nauwkeurige informatie geven over het digitale terreinmodel onder dichte vegetatie. Daarom kan alleen de Lidar in het kantoor van Morimont geen betrouwbare schachthoogtemeting leveren.

  RESULTATEN Een luchtonderzoek met behulp van de lidarsensor van het kantoor van Morimont is de enige manier om de vegetatie van een bos te penetreren om een ​​terreinmodel te produceren en informatie te verkrijgen in het bladerdak voor identificatie. Boomsoorten, opsporen van standziekten, meten van hoogte of informatie over het volume hout per hectare.
  Oplossingen geschikt voor elk type site

  1

  1

  Civiele techniek en bouw

  Creëer zeer snel hoogwaardige digitale oppervlaktemodellen (DMS) of digitale hoogtemodellen (DTM). Het is met name effectief voor het scannen van gebouwen met complexe geometrieën met gladde oppervlakken.

  2

  2

  Exploitatie van steengroeven

  Maakt het mogelijk om tot op de centimeter nauwkeurig DTM's en DMS'en te creëren en is minder afhankelijk van meteorologische parameters Ideaal voor bewakingsoperaties, het berekenen van cubature of rehabilitatie van de site ...

  3

  3

  Bosbouw en houtkap

  LiDAR is de enige technologie waarmee zowel bladerdaklagen als bodemtopografie onder vegetatie kunnen worden gemodelleerd. De dichtheid van gemeten punten is groter dan bij fotogrammetrie. De resultaten zijn daardoor nauwkeuriger en verbeteren de schatting van de biomassa en maken classificatie van bomen mogelijk. Ook kunnen milieustudies worden uitgevoerd.

  4

  4

  Transportnetwerken

  LiDAR kan verbeterde infrastructuurinformatie leveren aan operators die transportnetwerken moeten onderhouden. Bovendien stelt deze technologie u in staat spoorwegen, pijpleidingen, hoogspanningslijnen, glasvezelinstallaties te onderzoeken. Deze acquisitiemethode is een alternatief voor het ontbreken van fotogrammetrie op dit type object.

  5

  5

  Milieukartering

  LiDAR-systemen bieden gedetailleerde milieu-informatie en helpen operators bij het nemen van beslissingen. Ingebed in een drone maken ze het daarom mogelijk om moeilijke gebieden zoals kusten, bossen of zelfs landbouwgebieden te onderzoeken.

  6

  6

  Industrie

  LiDAR-drones vergemakkelijken de inspectie en monitoring van industriële sites en gas- en olienetwerken. LiDAR is inderdaad erg handig voor complexe en reflecterende objecten zoals pijpen, pijpen, bedrijventerreinen.

  7

  7

  Architectuur

  In de architectuur zijn de te onderzoeken oppervlakken vaak complex en zeer gedetailleerd. LiDAR kan ze echter sneller meten dan met fotogrammetrie.

  8

  8

  Archeologie

  LiDAR blijkt erg nuttig te zijn in de archeologie, omdat je hiermee gebieden kunt verkennen die voorheen ontoegankelijk waren vanwege de dichtheid van de vegetatie. Onlangs werden precolumbiaanse overblijfselen ontdekt met behulp van LiDAR-technologie toen ze volledig onzichtbaar waren onder het bladerdak.

  9

  9

  Landbouw

  Boeren gebruiken LiDAR steeds vaker om hun bedrijf te monitoren en informatie te verzamelen over bodemkwaliteit en daarmee de gezondheid van gewassen. Ze kunnen dus bepalen hoe middelen moeten worden gebruikt om de productiviteit te verhogen. Lidar kan ook worden gebruikt om dierenschade te kwantificeren.

  Technische middelen

  We hebben een lidar-systeem tot onze beschikking op basis van Velodyne-laser, dat technologie biedt die continue opname integreert voor een oneindig aantal echo's en beheer van meerdere retouren. De gegevensverwerking gebeurt door een rekenketen die is ontwikkeld door het bedrijf Helicéo en ESGT. De beheersing van onze apparatuur (hardware en software) geeft ons een grote autonomie in het veld bij onvoorziene omstandigheden.