Chargement...
Gegevensbescherming

Privacybeleid persoonlijke gegevens

Alle gegevens die binnen de Morimont-structuur worden geproduceerd en bewaard, zijn strikt vertrouwelijk en kunnen alleen aan de eigenaar worden overhandigd, behalve in aanwezigheid van een gevolmachtigde. Als u een document bent verloren of een duplicaat nodig heeft, neem dan contact op met de onderstaande persoon.

De gegevensbeheerder is Morimont in Gembloux, met kantoor te Chaussée de Tirlemont 75, 5030 Gembloux - België. Telefoon. : + 32 (0)10 61 56 24

Technische maatregelen geïmplementeerd voor AVG-naleving

De nieuwe Europese GDPR-wetgeving heeft tot doel de privacy en vertrouwelijkheid van burgers beter te beschermen. GDPR staat voor General Data Protection Regulation.
Het doel is om de bescherming van de privacy van de burgers te versterken door uniforme regels op het niveau van de Europese Unie vast te stellen: burgers hebben meer controle over het gebruik van hun persoonsgegevens De AVG stelt een duidelijk wettelijk kader vast, zodat bedrijven weten hoe ze vertrouwelijkheid moeten waarborgen Alle organisaties, bedrijven en overheidsinstanties die de persoonsgegevens van Europese burgers verzamelen en verwerken, moeten de AVG toepassen, ongeacht het land van vestiging.

AVG en gegevensopslag

  • Opgeslagen gegevens moeten voldoende worden beschermd en hun vertrouwelijkheid moet worden gegarandeerd.
  • Een inbreuk op de gegevensbeveiliging moet binnen 72 uur worden gemeld.
  • De persoon wiens gegevens worden opgeslagen, moet er toegang toe hebben en deze kunnen raadplegen, corrigeren of verwijderen.
  • Het bedrijf moet een elektronische kopie van zijn privébestand kunnen maken.
  • De persoon wiens gegevens worden opgeslagen, moet zijn toestemming op elk moment kunnen intrekken.
  • Versimpel je leven bel het landmeterbureau van Morimont.

    Wil meer weten op onze diensten?