Chargement...

Geboren

De afbakening is het feit dat we op tegenstrijdige wijze de grens tussen twee goederen plaatsen, we onderscheiden de juridische grenzen van de minnelijke grenzen. In het geval van een limietgeschil, kunnen de rechters een landmeter aanstellen als deskundige om advies te geven in gerechtelijke procedures.

HET BEËINDIGINGSPROCES VINDT PLAATS IN DRIE STAPPEN

 • Zoek naar gebruik om de oude limieten van veel te respecteren. Contact met omwonenden en meten van elementen die in de loop van de tijd aanhouden. Bepaling van de grens, materialisatie en tegenspraak door ondertekening van de notulen
 • BEËINDIGING DOOR EEN DESKUNDIGE GEOMETER

 • De afbakening kan alleen worden uitgevoerd door een deskundige landmeter en is in strijd met derden.
 • Corridor Morimont - Gembloux

  ZOEK NAAR GRENZEN

 • In geval van vervaging met betrekking tot de scheidslijn tussen de plots, wordt eerst de limieten opgezocht.

  Meting van plots

  PERCEELMETING KAN OM VERSCHILLENDE REDENEN WORDEN GEVRAAGD:

 • Op verzoek van architecten en landschapsarchitecten om een ​​driedimensionaal model van het project te leveren.
 • Tijdens de perceelmeting inventariseert het kantoor van Morimont in Gembloux de bestaande situatie van de grond. Afhankelijk van de gevraagde missie en het einddoel meet hij verschillende elementen op basis van zijn expertise, zoals de topografie en het niveau van het land, gebouwen, sloten, toegangen, plantages, enz. Van deze metingen wordt een plan gemaakt. Er wordt echter geen beslissing genomen over de wettelijke grenzen van het perceel.

  Zoeken naar limiet

  De landmeter zoekt eerst naar de grenzen van het perceel, met name op basis van de volgende informatie:

 • Hypotheekinformatie en zoekopdrachten naar records
 • Handelingen en oordelen
 • Oude en recente meetplannen
 • Atlas van lokale wegen, atlas van waterwegen, uitlijningsplannen
 • Mondelinge informatie en gewoonterecht
 • Bevindingen tijdens metingen
 • Het zoeken van grenzen biedt meer duidelijkheid voor landeigenaren die niet zeker weten waar hun perceelgrenzen liggen of die het niet eens zijn over grenzen.

  Minuten van splitsing.

  Een divisierapport combineert plotmeting en het zoeken naar nieuwe limieten. Het divisierapport in het kantoor van Geometer-Expert Morimont in Gembloux wordt opgemaakt volgens de instructies van onze klant.

  Corridor Morimont - Gembloux

  Wanneer heb je een splitsingsrapport nodig?
 • Verkoop van een deel van een item
 • Implementatie van een nieuw oppervlakrecht
 • Divisie
 • Veel van een onderverdeling
 • VOORBEREIDING

 • Als een meetrapport aanleiding geeft tot een kadastrale verandering (bijvoorbeeld opdeling van een perceel in meerdere of implementatie van een oppervlakte-recht), is vooradastratie noodzakelijk.
 • Alleen een landmeter kan deze plannen maken en ondertekenen. Het kan ook de grenzen van het pakket markeren.
 • Verkavelings / verstedelijkingsvergunning

  Grond of bouwgrond opsplitsen of onderverdelen.
  De landmeters van het kantoor van Morimont onder leiding van Etienne Crispiels, aanwezig in heel Wallonië, Brussel en heel België, voeren in overleg met de opdrachtgever de volgende taken uit:

 • Meting van de bestaande topografie en creëren van het basisplan
 • Oprichting van het onderverdelingsproject
 • Aanmaken en indienen van het onderverdelingsverzoek
 • Verzoek om snij- en sloopautorisaties (indien van toepassing)
 • Verzoek om precadastratiegegevens (basisplan van de verkavelingsakte)
 • Opstellen van verkoopplannen
 • Grens van plots
 • Corridor Morimont - Gembloux

  De verkaveling vindt vaak plaats vóór de verkoop van een of meer percelen bouwgrond of als onderdeel van een opsplitsing tijdens een erfenis.

  Verdeling van land vormt in het kader van een gegroepeerd habitatproject.

  Feestmuren

  Corridor Morimont - Gembloux

  Bij het kopen van het mede-eigendom moet je de eigenaar dan vergoeden tot maximaal de helft van de huidige waarde van de muur en de grond.

  Feestmuur VP:

 • Alleen een Expert-Surveyor kan een rapport opstellen voor de terugkoop van gezamenlijk eigendom, het opgeven of niet hervatten van het gezamenlijk eigendom. Hij moet het bijbehorende plan maken en indienen voor registratie.
 • Doe een beroep op een landmeter-expert van het Morimont SRL-kantoor voor de volgende taken:

 • Bereken de prijs van de muur
 • Opmeten en maken van het plan
 • Registratie

 • Versimpel je leven bel het landmeterbureau van Morimont.

  Wil meer weten op onze diensten?